tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thiên Cơ

Cập nhật : 05/07/2014
Thân, tài (bộ phận) không dài hoặc vắn quá. Thông minh, tú lệ, tính táo cấp nhưng lòng thành, thích làm việc thiện, khi hành sự rất thao lược và biến hoá thích ứng.

 

SAO THIÊN CƠ

Thân, tài (bộ phận) không dài hoặc ngắn quá. Thông minh, tú lệ, tính táo cấp nhưng lòng thành, thích làm việc thiện, khi hành sự rất thao lược và biến hoá thích ứng.

Sao Thiên Cơ đồng cung Quyền, Kỵ

Tuổi Tuất, Thìn túc trí cơ mưu

Thông minh, biến hoá đủ chiều

Cự, Cơ, Tý, Ngọ mỹ miều lắm thay

Tuổi Đinh, tuổi Quý mới hay

Thạch Trung Ẩn Ngọc, cách này trời ban

Những người tuổi Bính, tuổi Tân

Cự, Cơ, Mão, Dậu thập phần giàu sang

Lâu đài gấm góc thênh thang

Xum xuê hoá lá, đầy dương bạc tiền

Cự Cơ Tuần Triệt tại Điền

Tư cơ cha mẹ không truyền cho con

Cơ Lương, Thái Tuế, Tang môn

Lâm vào chốn hãm, cành con chớ trèo

Cự ngộ Hổ, chó đá chầu

Ngộ Dương Đà, có thạch đầu tại gia

Thiên cơ, Bạch hổ mà gia

Tang môn, Điếu Khách là sa hoàng tuyền.

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®