tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

SaoThái Dương

Cập nhật : 05/07/2014
Thái Dương chủ Quan Lộc tinh Ngọ cung, Hoả mệnh quang vinh nhất đời "Địch quốc chi phú" là người "Tranh quyền chi vị" nết thời khó thương Cư cung Mão "Lương Xương Lộc hộ Tướng mạo hùng tráng mặt dài, thông minh, nhân từ có độ lượng với người dưới. Rất ghét những chuyện thị phi đặt điều. Được hưởng phúc, thọ song toàn. Ngộ Dương Đà mang ác tật. Ngộ Hoá Kỵ tất bị mục tật, mắt kém.

 

SAO THÁI DƯƠNG

Tướng mạo hùng tráng mặt dài, thông minh, nhân từ có độ lượng với người dưới. Rất ghét những chuyện thị phi đặt điều. Được hưởng phúc, thọ song toàn. Ngộ Dương Đà mang ác tật. Ngộ Hoá Kỵ tất bị mục tật, mắt kém.

Thái Dương chủ Quan Lộc tinh

Ngọ cung, Hoả mệnh quang vinh nhất đời

"Địch quốc chi phú" là người

"Tranh quyền chi vị" nết thời khó thương

Cư cung Mão "Lương Xương Lộc hộ

Tuổi Tuất, Thìn cách tối vinh xương"

Chính là: Nhật xuất phù tang

Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều

Dần đến Ngọ là chiều cát vượng

Trí thông minh, hình tướng gọn gàng

Ở ăn tươm tất đàng hoàng

Chuộng điều phước thiện, tránh đường vô liêm

Canh niên, Mão vụ không hiềm

Tuổi Nhâm, cung Ngọ quý quyền hanh thông

Thái dương, Hợi địa bất dung

Tự Dậu tới Sửu nghịch dòng chẳng hay

Dương Đà Không Kiếp ăn mày

Mua phiền chuộc não lo ngày lo đêm

Thiết bì hãm sắc, tính hèn

Dương Đà ngộ Kỵ, mắt phiền kém tươi

Gia nhân sự khứ, sạ hồi

Bởi sao Nhật Nguyệt hãm ngồi Nô cung

Thiên tài ngộ Nhật bất trung

Tính tình nhâng nháo, để dưng Phật, Thần.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®