tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Vũ Khúc

Cập nhật : 05/07/2014
Hình dáng nhỏ, thanh cao và có đại lượng, tính cương ngay thẳng và quyết đoán nhưng không độc hại cho bất cứ ai. Người có sao Vũ Khúc thủ Mệnh chính là người: "chí cương, chí nghị chí nhân" vậy.

SAO VŨ KHÚC

Hình dáng nhỏ, thanh cao và có đại lượng, tính cương ngay thẳng và quyết đoán nhưng không độc hại cho bất cứ ai.

Người có sao Vũ Khúc thủ Mệnh chính là người: "chí cương, chí nghị chí nhân" vậy.

Vũ Khúc là sao Kim hình

Vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao

"Chí cương chí nghị" anh hào

Khoan dung đại lượng lược thao gồm tài

Mệnh Sửu, Mùi, đồng hai Văn, Vũ

Tuổi Thổ phùng Thai Toạ tam phương

Bính quyền vạn lý nghênh ngang

Anh hùng "danh trấn chư bang" một thời

Ai người tuổi Thổ, Kim hoặc Mộc

Gặp Tham Lang Vũ Khúc đồng liêu

"Văn mô, vũ lược kiêm ưu

Mộ trung Thai Toạ" cách siêu mọi người.

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®