tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Tham Lang

Cập nhật : 05/07/2014
Nhập miếu là người lưng cao, mông dầy. Bản chất cương cường, có uy dũng có cơ mưu sâu rộng, nhiều thủ đoạn, người ngoài khó đo lường chuyện ghét hay yêu ai, hành sự táo cấp, không chịu ngồi yên lúc nào.

SAO THAM LANG

          Nhập miếu là người lưng cao, mông dầy. Bản chất cương cường, có uy dũng có cơ mưu sâu rộng, nhiều thủ đoạn, người ngoài khó đo lường chuyện ghét hay yêu ai, hành sự táo cấp, không chịu ngồi yên lúc nào.

          Gia ác tinh là người vừa man trá, vừa hiểm độc và mê say tửu sắc đổ bác.

Duy người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tham lang toạ thủ các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hoặc hãm địa ngộ Không vong, lại phản vi chính trực.

Tham lang khả biến thành Đào

Mệnh Tham Sinh Vượng sống lâu hơn người

Tham, Linh Hoả an bài Tứ Mộ

Ngôi công hầu, triệu phú gia tư

Tham lang ác sát đồng cư

"Cẩu thâu thử thiết" nghề tư chính nòi

Tham với Tả, Hữu, Khôi, Việt hội

Mộc sinh nhân Thầy Bói lừng danh

Tham lang, Vũ khúc đồng hành

Mệnh cư Mùi, Sửu tất thành phú thương

Tham nhàn, hội Văn Xương, Văn Khúc

Chính thực chàng đại dóc ba hoa

Cư Hợi, Tý ngộ Dương Đà

Cuộc đời "Phiếm thuỷ đào hoa" bồng bềnh

Hai tù tinh "Tham Liêm Tỵ, Hợi"

Ngộ Triệt Tuần phản hữu kỳ công

Tham Hoả miếu, cách phú ông

"Tham Linh tịnh thủ" tướng hùng vang danh.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®