tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thiên Tướng

Cập nhật : 05/07/2014
Tướng mạo đôn hậu, bản tính thanh bạch, trì trọng và ôn hoà, nói hoạt bát, không làm sự trái, không ưa những cách hư ảo, giả trá. Là người có lòng trắc ẩn,

SAO THIÊN TƯỚNG

          Tướng mạo đôn hậu, bản tính thanh bạch, trì trọng và ôn hoà, nói hoạt bát, không làm sự trái, không ưa những cách hư ảo, giả trá. Là người có lòng trắc ẩn, nên thường thường giữa đường gặp sự bất bình ra tay. Ưa thích chén thù, chén tạc với bạn bè, bình sinh không biến cải chí hướng, ghét chuyện thay đổi sự việc.

Tướng Ấn chính vị Công Hầu

Binh, Hìh, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên

Cung Thìn Tuất, Mệnh an Tướng thủ

Quan Lộc cung vượng khí công danh

Thiên tướng chẳng kỵ Sát tinh

Chỉ hiềm Triệt lộ đầu mình phân hai

Thiên tướng là mặt con người

Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng Hồng

Đãn hiềm lấn át quyền chuyền

Tướng, Phúc, Hình, Kỵ bóng đồng tổn hao

Tướng và Khúc, hội Đào Mộc Cái

Sắc khuynh thành, chết nỗi dâm bôn.

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®