tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thiên Lương

Cập nhật : 05/07/2014
Tướng mạo trọng hậu, mi thanh mục tú. Bản chất ôn hoà, cẩn trọng, uẩn lượng. Hay làm việc thiện giúp người. Là người thông minh, lỗi lạc, những khi lâm sự rất quyết đoán, hưởng trường thọ

SAO THIÊN LƯƠNG

Tướng mạo trọng hậu, mi thanh mục tú. Bản chất ôn hoà, cẩn trọng, uẩn lượng. Hay làm việc thiện giúp người.

Là người thông minh, lỗi lạc, những khi lâm sự rất quyết đoán, hưởng trường thọ.

Thiên Lương, mộc chủ Thọ tinh

Đóng cung Thân, Tuất, Thìn Dần mới hay

Nư lưu thủ mệnh phúc đầy

Hao, Hình, Kiếp, Sát một bầy tai ương

Mệnh cung: "Ngọ thượng Thiên lương"

Tuổi Đinh, Kỷ, Quý quyền sang nhất triều

Hội Thất Sát, Song Hao tại Tỵ

Phải đề phòng hiểm hoạ đao thương

Ngộ Trì "Soi bóng đài gương"

Vị công hầu, hội Văn xương một nhà

Tuổi hoa nở, đăng khoa cao chiếm

Bởi Thiên lương thủ mệnh Tý cung

Xương Lộc hội Nhật chiếu xung

           Đè đầu sẽ tử, văn hùng nhất danh.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®