tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thất Sát

Cập nhật : 05/07/2014
Mắt lớn, tính tình nóng nảy, táo bạo, Hỷ nộ bất thường. Khi hành sự đa nghi, dè dặt không có quyết đoán nhất định.

SAO THẤT SÁT

          Mắt lớn, tính tình nóng nảy, táo bạo, Hỷ nộ bất thường. Khi hành sự đa nghi, dè dặt không có quyết đoán nhất định.

Miếu vượng là người có mưu lược. Hãm địa bị tàn tật.

Thất Sát hội Tử vi, Hoá quyền, gia cát tinh, tất làm Đại tướng.

Thất sát thuộc Kim ưng đới Hoả

Đóng Dần, Thân miếu địa an bài

Giáp, Canh, Đinh, Kỷ bốn người

Danh cao, Lộc trọng một đời vinh xương

Sát, Xương, Khúc "tứ phương củng phục"

Tuổi Mão, Thân thọ phúc song toàn

Tốn cung Sát Tử đồng ban

"Đế Huề Bảo Kiếm" võ quyền kinh uy

Ai người "Lộ thượng mai thi"

Vì sao Liêm Sát, đồng quy Sửu, Mùi

Ai người trận địa thây vùi

Vì sao Kình Sát đứng ngồi Ngọ cung

Sát tuyệt địa Đà Dương xung chiếu

Thầy Nhan Hồi chết yểu, thương ôi

Nữ mệnh Sát, Ngọ Tý ngồi

Ngộ Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®