tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

• Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

Cập nhật : 05/07/2014
• Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

    Chương thứ chín

 LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

 

·        Lại luận: long, hướng các phương

·        Tà khí, tạp, bác, âm, dương cho thuần

·        Nhâm long: Ba hướng khả phân

·        Phương: Ngọ, Khôn, ất xoay vần kể chi

·        Tý long: Khôn hướng về một bề

·        Quý long: hay huyệt hướng về Ngọ Khôn

·        Sửu long: Bính hướng vi tôn

·        Cấn long tám huyệt kể tồn từng ngôi

·        Bính, Đinh, Canh, Tân, Tỵ, Mùi

·        Tốn, Đoài tám hướng, trạch chính an ngôi

·        Dần lông hai hướng Khôn, Thân

·        Giáp long: định hướng  về phần Càn Khôn

·        Mão long: Bốn hướng kể dồn

·        Canh, Tân, Đinh, Hợi đã yên một bề

·        Ất long: Khôn hướng một vì

·        Thìn long: hay huyệt hướng về Càn, Khôn

·        Tốn long: Tân Hợi, Cấn môn

·        Dụng ba hướng ấy là khôn sánh tầy

·        Tỵ long: Một hướng Hợi thần

·        Bính long bốn huyệt kể bầy làm nơi

·        Hợi, Canh, Tân, Cấn, hướng ngôi

·        Ngọ long: hai hướng về trời: Quý, Nhâm

·        Đinh long: Cấn, Hợi thuần âm

·        Mùi long, một hướng cục nhằm: Cấn Ly

·        Khôn long: Phương Quý hướng đĩ

·        Thân long: Quý, Giáp hai vì cho minh

·        Hướng: Mão, Cấn là Long Canh

·        Cấn, Tốn, Tỵ hướng đã đành: Dậu lon

·        Tân long: Tốn, Mão, Cấn cung

·        Ngôi một hướng ất: Tuất, Long địa bàn

·        Cùng theo hướng ất: Long Càn

·        Bính, Tốn, Đinh hướng Long đồng: Hợi long.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®