tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

11) Cầu quan:

Cập nhật : 05/07/2014
Đến người, người sẽ hỏi han thến nàỏ Mạnh thì hẳn gặp quan cao,
11) Cầu quan:

Độn coi 1 qủe cầu quan,
Đến người, người sẽ hỏi han thến nàỏ
Mạnh thì hẳn gặp quan cao,
Song le ngang trở bởi hào vợ con.
Trọng thì giáp mặt cao nhân,
Ban quyền phong chức hân hoan trong đời,
Khảo thí chiếm được khoa khôi,
Vũ môn 3 bậc đến nơi hóa rồng.
Qúy thì xin chớ có hòng,
Treo người tốn của mất công tức mình.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®