tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

14) Mượn tiền:

Cập nhật : 05/07/2014
Người liền cho mượn tin nơi lòng mình. Trọng thì khéo nói mới thành,
14) Mượn tiền:

Độn xem 1 qủe mượn tiền,
Vì ta thiếu vốn cho nên tìm người
Mạnh thì ta hỏi dứt lời,
Người liền cho mượn tin nơi lòng mình.
Trọng thì khéo nói mới thành,
Của cho mình tạm phải sinh tiền lời
Qúy thì nói chỉ phí lời,
Đi không thì lại về rồi lai rai

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®