tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

15) Thất tài:

Cập nhật : 05/07/2014
Quý thì của mất đi đâu, Tự nhiên tin đến ta mau tìm tòi
15) Thất tài:

Độn xem 1 quẻ thất tài,
Thấy chăng thì kiếm kẻo hoài công tạ
Mạnh thì của mất đi xa,
Trọng thì tìm thấy nhưng mà chậm lâu,
Quý thì của mất đi đâu,
Tự nhiên tin đến ta mau tìm tòi


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®