tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

16) Đi chơi:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn coi 1 qủe đi chơi, Ta đến nhà người, người có nhà chăng?
16) Đi chơi:

Độn coi 1 qủe đi chơi,
Ta đến nhà người, người có nhà chăng?
Mạnh thì ta gặp liền mừng,
Trọng thì đi đến lưng chừng gặp nhau
Qúy thì đi khỏi đã lâu,
Dẫu ta có đến, ta âu trở về.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®