tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

17) Người về:

Cập nhật : 05/07/2014
Qúy thì đang mải dậm trường, Nay mai sẽ đến bằng dường sớm hơn.
17) Người về:

Độn chơi 1 qủe người về,
Bao giờ mới trở lại quê nhà mình,
Mạnh thì còn chửa hồi trình,
Ở đâu vẫn đấy như hình vắng tin

Trọng thì 2 chữ bình yên,
Giữa đường đang trở lại miền quê hương.
Qúy thì đang mải dậm trường,
Nay mai sẽ đến bằng dường sớm hơn.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®