tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

18) Đêm hôm:

Cập nhật : 05/07/2014
rọ nhà khách điếm, hàng cơm, lữ hành. Mạnh thì mọi sự thông hanh,

18) Đêm hôm:

Độn xem 1 qủe đêm hôm,
T
rọ nhà khách điếm, hàng cơm, lữ hành.
Mạnh thì mọi sự thông hanh,

Trọng thì chủ khách trở thành tương thân.
Qúy thì đạo tặc bất nhân,
Đêm hôm gìn giữ ân cần chớ sai


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®