tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

23) Ngục tù:

Cập nhật : 05/07/2014
Tha hay giam giữ, quan tư thế nào Mạnh thì còn ở lung lao,
23) Ngục tù:

Độn xem 1 qủe ngục tù,
Tha hay giam giữ, quan tư thế nào
Mạnh thì còn ở lung lao,
Trọng thì minh xét giấy vào tha ra,
Qúy thì dẫu tốn tiền ta,
Nhưng còn giam hãm chưa tha cho nào

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®