tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

25) Đi tìm:

Cập nhật : 05/07/2014
Của ta nó lấy rồi đem phương nào, Mạnh, Trọng cùng ứng 1 hào,
25) Đi tìm:

Độn coi 1 qủe đi tìm,
Của ta nó lấy rồi đem phương nào,
Mạnh, Trọng cùng ứng 1 hào,
Phương Dần, phương Tuất ta vào thấy ngay
Qúy thì phụ nữ rón tay,
Đem đi dấu kín ai hay sự tình,
Kíp nên dọ hỏi đón rình,
Có cơ còn thấy của mình vẫn nguyên.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®