tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

27) Tỉnh mê:

Cập nhật : 05/07/2014
Ta xem cho biết liệu bề tính chơi Mạnh thì người vẫn còn ngồi
27) Tỉnh mê:

Độn chơi thức, ngũ, tỉnh, mê,
Ta xem cho biết liệu bề tính chơi
Mạnh thì người vẫn còn ngồi
Trọng thì nằm nghĩ mé ngoài lơ mơ
Qúy thì thức ngũ ù mờ,
Bốn bề vắng lặng như tờ say sưa
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®