tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

28) Nắng mưa:

Cập nhật : 05/07/2014
Để mình liệu cách che đưa đi đường. Mạnh thì ròng rã mưa trường,
28) Nắng mưa:

Độn coi 1 qủe nắng mưa,
Để mình liệu cách che đưa đi đường.
Mạnh thì ròng rã mưa trường,
Trọng thì nắng ráo bằng nhường tạnh dâm.
Qúy thì mây gío ầm ầm,
Rồi trời quang đãng độn cầm không

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®