tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

30) Chiều trời:

Cập nhật : 05/07/2014
Cơn mưa, cơn bão hay thời gió mây, Mạnh thì gió cả mây dày,
30) Chiều trời:

Độn xem mây gió chiều trời,
Cơn mưa, cơn bão hay thời gió mây,
Mạnh thì gió cả mây dày,
Trọng thì gió lớn, chớp dây, mưa rào
Qúy thì cơn kéo ào ào,
Rồi sau quang đãng trăng sao sáng liền.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®