tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

31) Tìm tiền:

Cập nhật : 05/07/2014
Quý thì tài đến rất mau, Phương Đông tài vượng ta thâu bội phần.
31) Tìm tiền:

Độn coi 1 quẻ tìm tiền,
Cầu tài có được ta liền ra đi,
Mạnh thì tài chẳng có chi,
Trọng thì tài vượng, hiềm vì đợi lâu
Quý thì tài đến rất mau,
Phương Đông tài vượng ta thâu bội phần.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®