tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

32) Hành nhân:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn coi biết ý hành nhân, Rằng đi hay chẳng, ta cần đoán mau,
32) Hành nhân:

Độn coi biết ý hành nhân,
Rằng đi hay chẳng, ta cần đoán mau,
Mạnh thì người chẳng đi đâu,
Trọng thì bán lộ đã hầu hồi gia,
Quý thì ngay thẳng hiền hòa,
Không ngầm ẩn ý lọ là phải coi

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®