tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

34) Đổi trao:

Cập nhật : 05/07/2014
Qúy thì chênh lệch khôn nài, Đôi bên thương lượng chẳng ai chịu nhời
34) Đổi trao:

Độn coi 1 quẻ đổi trao,
Đôi bên trao đổi bên nào không cân.
Mạnh thì thoả đáng 10 phần,
Trọng thì chủ khách cùng cần cả 2,
Qúy thì chênh lệch khôn nài,
Đôi bên thương lượng chẳng ai chịu nhời

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®