tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

35) Với người:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn xem mưu sự với người, Nên chăng ta sẽ quyết lời hồ nghi
35) Với người:

Độn xem mưu sự với người,
Nên chăng ta sẽ quyết lời hồ nghi
Mạnh thì mọi sự bỏ đi,
Trọng thì mưu vọng có khi đễ thành.
Qúy thì tráo trở lanh quanh,
Trăm phương ngàn kế nội tình mới an.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®