tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

36) Cửa quan:

Cập nhật : 05/07/2014
Mình làm hay phải hàm oan tội tình. Mạnh thì tội vạ bởi mình,
36) Cửa quan:

Độn xem mắc nạn cửa quan,
Mình làm hay phải hàm oan tội tình.
Mạnh thì tội vạ bởi mình,

Trọng thì bè bạn bất bình gây nên,
Qúy thì mình mắc oan khiên,
Rồi sau nhờ được ngọn đèn cao minh.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®