tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

38) Nhân duyên:

Cập nhật : 05/07/2014
Qúy thì đen bạc với mình, Có trăng nên đã phụ tình với sai
38) Nhân duyên:

Độn xem 1 quẻ nhân duyên,
Châu Trần 2 họ phỉ nguyền được chăng?
Mạnh thì ngoài mặt nói năng,
Trong lòng thương nhớ khăng khăng chẳng dời
Trọng thì thấy mặt vui chơi,
Nguồn ân bể ái đầy vơi sự tình,
Qúy thì đen bạc với mình,
Có trăng nên đã phụ tình với sai

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®