tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

40) Ghét yêu:

Cập nhật : 05/07/2014
Qúy thì nhớ hận xưa qua, Dở yêu dở ghét thì ta liệu liền.
40) Ghét yêu:

Độn xem người ghét hay yêu,
Để ta liệu cách liệu điều thị phi,
Mạnh thì người chẳng nể vì,
Trọng hay vui vẻ người thì thương ta
Qúy thì nhớ hận xưa qua,
Dở yêu dở ghét thì ta liệu liền.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®