tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

42) Phật trời:

Cập nhật : 05/07/2014
Trọng thì tọa ngự trên tòa, Ngàn năm hương lửa âu ca phụng thờ.

42) Phật trời:

Độn xem Thần, Thánh, Phật, Trời,
Đình, Chuà, Nghè, Miếu, hoặc nơi am chiền.
Mạnh thì hiển ứng tư.nhiên,
Nơi thờ chính vị dân yên thái hòa
Trọng thì tọa ngự trên tòa,
Ngàn năm hương lửa âu ca phụng thờ.
Qúy thì đền, miếu tiêu sơ,
Đèn hương bỏ phế, nơi thờ âm u

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®