tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

44) Dở hay:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn coi bạn dở bạn hay, Để biết tính nết ta nay chơi bời,
44) Dở hay:

Độn coi bạn dở bạn hay,
Để biết tính nết ta nay chơi bời,
Mạnh thì yêu nết tin người,
Cùng nhau trao đổi 1 lời tâm giao
Trọng thì cách trở xiết bao,
Giao tình cách trở làm sao ta bàn.
Qúy thì hiểm độc gian ngoan,
Lừa thầy phản bạn những toan hại mình.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®