Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức dâng hương, khoa lễ, tang lễ, bốc Mộ :

 ĐIỆP TỊCH ĐIỆN 2 ( Tư minh siêu độ ) ĐIỆP TỊCH ĐIỆN 2 ( Tư minh siêu độ )

Linh y phan cái đăng An Dưỡng, phách tạ trần hoàn tự ưu du. Tu chí điệp giả.

Xem thêm ...
ĐIỆP KHIỂN ĐIỆN  (Tư độ linh diên) ĐIỆP KHIỂN ĐIỆN (Tư độ linh diên)

Kim tắc linh nhi ký giá, văn điệp phu tuyên, hương hồn thừa thử bộ kim giai, linh phách tùng quy Phúc địa.

Xem thêm ...
 ĐIỆP ĐỒ TRUNG (Tư độ linh diên) ĐIỆP ĐỒ TRUNG (Tư độ linh diên)

Hoà la phạn diên trung mặc hưởng, Triệu Châu trà toà thượng tiềm hinh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kim kinh nhi giải thoát.

Xem thêm ...
 ĐIỆP CẦU SIÊU VÀ AN LINH (Mộc tùng) ĐIỆP CẦU SIÊU VÀ AN LINH (Mộc tùng)

Mộc tùng căn trưởng, thuỷ tợ nguyên lưu, tưởng Tổ đức dĩ sinh thành, cố thận chung nhi truy viễn.

Xem thêm ...
 ĐIỆP AN LINH  (Tư độ linh diên) ĐIỆP AN LINH (Tư độ linh diên)

Duy nguyện: Hồn quy cố lý, phách phó gia đường, vĩnh thừa hương hoả bách niên, trường dẫn tử tôn phất thệ.

Xem thêm ...
Trạng Đảo Bệnh ( Thiết cúng đảo bệnh kỳ an ) Trạng Đảo Bệnh ( Thiết cúng đảo bệnh kỳ an )

Ngôn niệm : Sinh cư trần thế , mỗi lâm bệnh tật vô thường , hoặc phạm Thiên chi thập nhị nhật , chư vị thiên thần du hành thế giới

Xem thêm ...
Trạng cúng Phù Sứ ( Linh Bảo đại pháp ty ) Trạng cúng Phù Sứ ( Linh Bảo đại pháp ty )

Hữu cẩn cụ Trạng . Phụng hưởng . Niên nguyệt Nhật Thần Tứ Chơn Công Tào Sứ Giả , Thượng Trung Hạ Phân

Xem thêm ...
 Trạng Lục Cung  ( Cúng khẩm tháng 3 bà 12 mụ ) Trạng Lục Cung ( Cúng khẩm tháng 3 bà 12 mụ )

Ngưỡng lại : Thánh từ liệt vị phò trì chi đại lực dã cẩn trạng .

Xem thêm ...
TRẠNG CÚNG QUAN SÁT ( Khải kiến pháp diên ) TRẠNG CÚNG QUAN SÁT ( Khải kiến pháp diên )

Phạm Vương Đế Thích Đại Tướng Thần Vương Chiên Đàn Cổ Thọ Càn Thát Bà Vương Thượng Động Yêu Kiều La Sát Thần Nữ

Xem thêm ...
Trạng cúng đất  ( Thiết cúng tạ thổ kỳ an). Trạng cúng đất ( Thiết cúng tạ thổ kỳ an).

Phục nguyện: Hoàng thiên giáng Phúc, hậu thổ thi ân. Thổ vượng kim sinh, thường nạp thương sương ư thiên vạn địa;

Xem thêm ...
 Trạng Cúng Khai Trương  ( Thiết cúng khai trương kỳ an ) Trạng Cúng Khai Trương ( Thiết cúng khai trương kỳ an )

Tu chí trạng giả - hữu trạng ngưỡng Tôn Thần liệt vị chiếu giám .

Xem thêm ...
Trạng Cúng Hoàn Nguyện  ( Thiết cúng hoàn nguyện kỳ an ) Trạng Cúng Hoàn Nguyện ( Thiết cúng hoàn nguyện kỳ an )

Hữu trạng ngưỡng . Tôn Thần liệt vị chiếu giám .

Xem thêm ...
Trạng Cúng Tiên Sư  ( Khải kiến pháp diên ) Trạng Cúng Tiên Sư ( Khải kiến pháp diên )

Phục nguyện : Thánh âm quảng bố , thần đức phò trì , tỷ toàn gia tứ thời khang thái , bát tiết bình an , tài lộc nghênh lai , tai ương tống khứ . Tu chí trạng giả

Xem thêm ...
 Trạng Tạ Mộ  ( Khải kiến pháp diên ) Trạng Tạ Mộ ( Khải kiến pháp diên )

Phổ cập bản xứ nội ngoại viển cận nam nữ vô tự âm linh cô hồn , cô mộ liệt vị , đồng lai hiến hưởng cọng bảo bình an .

Xem thêm ...
 Dẫn Thủy Sám Pháp Tiên Hạc  ( tư độ đạo tràng ) Dẫn Thủy Sám Pháp Tiên Hạc ( tư độ đạo tràng )

Quyên thủ bản nguyệt cát nhật , diên khai ……… trú chi đạo tràng , hương mãn thập phương chi thế giới

Xem thêm ...
 VĂN CÚNG HƯNG TÁC . VĂN CÚNG HƯNG TÁC .

Sùng kiến trai đàn , tất cáo lễ dã , tiên lãi thử thành hoàng , hậu kính trần giao xã , thượng kỳ thánh đức vô tư

Xem thêm ...
Văn Hịch Thủy  ( Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn ) Văn Hịch Thủy ( Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn )

Ngưỡng bạch Như Lai hồn quy phần mộ , vong linh siêu độ , dương quyến an khang , nhất như cáo mạng , phong hỏa dịch truyền , tu chí hịch giả .

Xem thêm ...
 Văn Cáo Đạo Lộ . Văn Cáo Đạo Lộ .

Phục vọng Tôn Thần , mặc thùy bảo hựu , đạo lộ phong thanh , yêu phân điện tảo , tỷ linh xa phản vãng kinh bố tư trừ .

Xem thêm ...
 Văn Cúng Hậu Thổ . Văn Cúng Hậu Thổ .

Phục vọng : Đức đại tải trì , mặc thùy giám cách , tỷ vong linh thỏa thiếp , vixng vô hậu nạn , đồng tộc khang ninh , trường diên Phúc khánh .

Xem thêm ...
 Văn Thượng Lương . Văn Thượng Lương .

Thị tùng bộ hạ , vô tự âm cô hồn liệt vị , đồng thùy chiếu giám , cọng giáng cát tường .

Xem thêm ...
 KHOA PHẠM CÔNG VĂN . KHOA PHẠM CÔNG VĂN .

Dấu được đóng ngay trên Pháp danh hay Pháp hiệu và chữ ký của vị Chứng minh hay Chủ sám.

Xem thêm ...
 CÁCH XƯNG HÔ. CÁCH XƯNG HÔ.

Dòng trực hệ, cháu gọi là tôn, sau đời thứ 10 đều gọi là Tự tôn.

Xem thêm ...
 CÁCH GHI LÝ DO NHỮNG LỄ THÔNG THƯỜNG TRONG SỚ ÐIỆP. CÁCH GHI LÝ DO NHỮNG LỄ THÔNG THƯỜNG TRONG SỚ ÐIỆP.

Bản âm đường thượng, khứ hệ Tiên linh,...(họ) gia tôn thân quyến thuộc, chư linh liệt vị.

Xem thêm ...
Dâng hương khi cưới gả Dâng hương khi cưới gả

Khi trong gia đình có hỷ sự: trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đều có tổ chức lễ dâng hương yết cáo Gia Thần và Gia Tiên. Nhà gái hay nhà trai đều có thủ tục này.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®