tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Mạng Mộc

Cập nhật : 05/07/2014
Bình giải: Trong sáu loại thuộc mạng mộc chỉ có độc một chữ Bình địa Mộc thì không sợ kim trái lại cần phải phối hợp với Kim mới trở thành vật hữu dụng được

Mạng Mộc

Bình đại Mộc Trung chí nhất sanh

Bất phòng Kim giá bất nâng thanh

Ngũ ban biệt mộc kỵ kim loại

Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sanh.

Bình giải: Trong sáu loại thuộc mạng mộc chỉ có độc một chữ Bình địa Mộc thì không sợ kim trái lại cần phải phối hợp với Kim mới trở thành vật hữu dụng được. Còn những thứ mộc khác như Tòng Bá – Dương Liễu, Tang Độ, Thạch Lựu, Đại Lâm đều rất sợ Kim, nếu phối ngẫu tất phải sanh Ly, từ biệt hay là nghèo khổ suốt đời.

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®