tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần...............

Cập nhật : 05/07/2014
“Hoa hồng lạc địa – Niên thư thọ lão” Nghĩa là: Hoa hồng rơi đầy đất, lúc trẻ bôn tẩu nhiều thì thọ cao, vợ sinh sản khó, có khi nguy mạng, sanh con trai nhiều thì hợp, sanh con gái khó nuôi, nếu không có thiếp cũng có con trai.

Chữ Bính

Trai Bính lấy vợ tuổi Tý

“Hoa hồng lạc địa – Niên thư thọ lão”

Nghĩa là: Hoa hồng rơi đầy đất, lúc trẻ bôn tẩu nhiều thì thọ cao, vợ sinh sản khó, có khi nguy mạng, sanh con trai nhiều thì hợp, sanh con gái khó nuôi, nếu không có thiếp cũng có con trai.

Trai Bính lấy vợ tuổi Sửu

“Long tàng hải đế - Nhân hữu minh linh”

Nghĩa là: Rồng còn giấu mình nuôi đáy bể có nhân thì cũng được con nuôi… vất vả mãi nhưng khó dịp bay nhảy, khó đủ khắc công danh. Con cái khó nuôi, tìm con nuôi cũng tốt, về già cũng được an nhàn.

Trai Bính lấy vợ tuổi Dần

“Oanh yến phùng xuân thì cũng hảo hiệp”

Nghĩa là: Chim oanh, chim én gặp mùa xuân, v ợđẹp con ngoan hoà hiệp. Lúc đầu có điều cách trở sau  tái hợp mới nên. Con nuôi cũng tốt, về già cũng được an nhàn

Trai Bính lấy vợ tuổi Mão và Thìn

“Ngự nhập vòng trang – quan tài khốn tử”

Nghĩa là: Cá lọt vào lưới thân gặp quan sự khốn đốn vợ con. Rất xấu, nhiều cách trở có thể tử biệt sinh ly, con cái không đỗ đạt.

Trai Bính lấy vợ tuổi Tỵ

“Càn đạo hành chu – Tài bật phong nhiêu”

Nghĩa là: Thuyền đi trên hướng cũng càn, chở tiền của đầy ăm ắp. Vợ là con nhà danh vọng hơn chồng, nên cưới con gái trưởng mới tốt. Dầu thi cử không đỗ nhưng làm ăn phát đạt, con cái làm nên danh vọng về sau.

Trai Bính lấy vợ tuổi Ngọ và Mùi

“Nổn thao phùng xuân - Khuất ty nhập thuỷ”

Nghĩa là: Cỏ non gặp mùa xuân tươi xanh được vào nước. Vợ chồng gặp nhau trong cảnh vi hàn thì sau mới phát đạt. 40 tuổi trở lên mình có tiểu tật nhưng con cái đỗ đạt cao.

Trai Bính lấy vợ tuổi Thân

“Khổ mộc phùng xuân tiền tổn hậu ích”

Nghĩa là: Cây khô gặp mùa xuân trước hại sau lợi, trước cực giàu sang, làm ăn tằn tiền mà giàu có lớn. Sinh con cái học thành giỏi thi đậu cao.

Trai Bính lấy vợ tuổi Dậu

“Tử tôn hưng vượng phú quý miên trường”

Nghĩa là:  Con cái khá giả giàu sang lâu dài lúc đầu có trắc trở sau hợp sanh trai gái đầy đàn thi cử đỗ đạt phước lộc lâu dài.

Trai Bính lấy vợ tuổi Tuất - Hợi

“Oanh yến nan hoà, hữu tử nam dưỡng”

Nghĩa là: Chim oanh chim yến khó hoà, có con nuôi, trai gái đầu là con một hay con mồ cô ciả thì tốt. Còn bằng đủ cha mẹ thì người con trai phải có danh vọng hơn. Sanh con cái khó nuôi trước thành sau bại.

Chữ Đinh

Trai Đinh lấy vợ tuổi Tý

‘’Mãnh Hổ lạc tính đặc long hiếu càn’’

Nghĩa là : Cọp lọt giếng sâu rộng vướng lưỡi câu : Vợ chồng phát đạt gặp nhau tuy dễ nhưng không được bền lâu nếu đến lúc tử biệt chồng chết trước vợ. Con c háu về sau gặp tai ách liên miên.

Trai Đinh lấy vợ tuổi Dần-Sửu

‘’Canh phá châm phân hoa tàn hình tán ‘’

Nghĩa là : Bình rơi gương vỡ trâm gãy hoa tàn. Vợ chồng gặp nhau suy bạn lần lần. Hữu sanh vô dưỡng chung cuộc sẽ đi đến chỗ kẻ còn người mất.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®