tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu.........

Cập nhật : 05/07/2014
“Chính quế thiềm cung hoàn nhập tại vong” Nghĩa là: Bẻ quế nơi cung, thiềm vợ chồng vui đẹp có quyền thế về tư pháp, nhưng thiếu âm đức con cháu về sau bị lọt vào lưới và tai vạ.

Chữ Giáp

Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý

“Chính quế thiềm cung hoàn nhập tại vong”

Nghĩa là: Bẻ quế nơi cung, thiềm vợ chồng vui đẹp có quyền thế về tư pháp, nhưng thiếu âm đức con cháu về sau bị lọt vào lưới và tai vạ.

Trai Giáp lấy vợ tuổi Sửu và Dần

“Võ chiết hoa tiêu, Vân trinh thất lộ”

Nghĩa là: Mưa gẫy cành hoa đường mây lạc lối. Không được tốt, lấy nhau rồi có nhiều rời đổi con cái không được hiếu thuận lại khó nuôi. Làm quan bị đáng đi thi không đậu.

Trai Giáp lấy vợ tuổi Mão

“Thu phong lạc điệp phu thê ly biệt”

Nghĩa là: Rất xấu, gió thu lá rụng, vợ chồng khó ở đời. Sinh con khó nuôi, có thai sinh bệnh hoạn v.v…

Trai Giáp lấy vợ tuổi Thìn và Tỵ

“Thu vụ hung sơn phú quý phù vần”

Nghĩa là: Như mây mù mùa thu bao trùm núi cao. Như giàu có như mây bay nước chảy không tốt - lấy nhau không bền…

Trai Giáp lấy vợ tuổi Ngọ

“Trường Sa chiết trụ ngộ trai giải”

Nghĩa là: Xe to gẫy trục gặp nạn khó giải trước sau khổ, 42 tuổi gặp nạn nguỵ, không có đức, có thể chết.

Trai Giáp lấy vợ Mùi

“Long phi vô vỏ, thói quan tán tài”

Nghĩa là: Làm quan bị giảng Rồng ba mà thiếu mưa, hao tán tiền tài, gặp nhiều sự rủi, con cái khổ lây.

Trai Giáp lấy vợ tuổi Dậu và Tuất

“Chiết quế thiềm cung Huỳnh long xuất hiện”

Nghĩa là: Bẻ quế cung thiềm, rồng vàng hiện tới. Thi đậu cao vợ đẹp, con ngoan, công danh đắc lợi, tài lộc dồi dào.

Trai Giáp lấy vợ tuổi Hợi

“Nguyệt quế vọng thiếm tiền vinh hậu nhục”

Nghĩa là: Đứng bên thềm ngó lên cung trăng trước, tốt đẹp sau hủ bại thi cử đỗ đạt, vợ cũng xinh đẹp, nhưng công danh nửa đường về sau bị tai ách

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®