tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................

Cập nhật : 05/07/2014
“Ngư du tiểu ngạch hữu tử cách trở ‘’ Nghĩa là : Cá lội đụng đầu, có con cách trở. Vợ chồng gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người thì được. Bằng mà ở chỗ đồng hương thì bần cùng cơ khổ, có con khó nuôi

Trai Mậu lấy vợ tuổi Mão

“Ngư du tiểu ngạch hữu tử cách trở ‘’

Nghĩa là : Cá lội đụng đầu, có con cách trở. Vợ chồng gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người thì được. Bằng mà ở chỗ đồng hương thì bần cùng cơ khổ, có con khó nuôi, nuôi được lớn lên thì cũng ly biệt. Nên đi xa xứ lập nghiệp về già mới được yên vui.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Thìn

“Ngọc xuất côn sơn – vinh nhục bất toàn”

Nghĩa là : Núi có sơn có ngọc, sự vinh nhục không đều. Vợ chồng gặp nhau trước khổ, sang Tiền bần hậu phú, thì trước rớt sau đâu. Đường công danh gặp may con cháu đông đủ.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Tỵ và Ngọ

“Minh châu biến sắc hắc, nữ tử ngoại gian”

Nghĩa là : Ngọc sáng hoá đen, gái sinh gian ý, vợ chồng tương xứng, gái sắc trai tài. Công danh đắc lợi, sanh con trai đầu lòng, nhưng sau nếu sanh con gái không được đầm ấm.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Mùi và Thân

“Lễ thánh triều thiên nam nữ thịnh vượng‘’

Nghĩa là : Lễ trời lạy thánh vợ chồng con cái vui đẹp. Đẹp đôi số phu thuận thê hoà. Phúc quý đều đều con cháu đời đời nối dõi.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Dậu

“Cầm sắc tục huyền, tái thủ sanh nam”

Nghĩa là : Đầu phải nối dây sinh trai nối dõi, vợ chồng sinh ly tử biệt. Lần sau hoặc có thê hầu thiếp mới có con trai.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

“Nguyệt đầu thuỷ, ngộ sát Giang hà”

Nghĩa là: Trăng chim đáy nước dễ nguy trên sông biển. Vợ chồng vui đẹp đầy vẻ phong lưu, nhưng chỉ có sự rự rỡ bên ngoài, còn bên trong thì mang nhiều cay đắng. Gặp nhau hoạn nạn, trộm cướp trên đường sông biển. Nếu cưới nhau ở xứ lạ quê người thì tốt.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®