tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần.............

Cập nhật : 05/07/2014
“Long hổ tự phục sanh khuyển đầu trúc” Nghĩa là: Rồng cọp đều quy đầu chó tre là công đắc lộ, con cái phát đạt, công danh có nhưng tài lộc kém. Trai Ất lấy vợ tuổi Sửu và Dần

Chữ Ất

Trai Ất lấy vợ tuổi Tý

“Long hổ tự phục sanh khuyển đầu trúc”

Nghĩa là: Rồng cọp đều quy đầu chó tre là công đắc lộ, con cái phát đạt, công danh có nhưng tài lộc kém.

Trai Ất lấy vợ tuổi Sửu và Dần

“Nhật nguyệt đương nhiên hoa khai nhộ tuyết”

Nghĩa là: Như mặt trời, mặt trăng  giữa trời, hoa nở gặp tuyết mưa xuống. Thi cũng đỗ đạt. Trước thì danh vọng lớn lao sau thì gian nan cay đắng con cái mộ nửa khá, một nửa bần hàn. Hoa nở bị tuyết rơi thì rụng hết chứ không còn.

Trai Ất lấy vợ tuổi Mão

“Liễu ngộ xuân phong phượng hoàng chết dục”

Nghĩa là: Cây liễu gặp ngọn gió đông, chim phượng hoàng gãy cánh. Mới lấy nhau vợ chồng phát đạt nhưng kém về con thì đúng. Bằng có con thì tài giảm tiên thành hậu bại có khi gãy cánh giữa đường.

Trai Ất lấy vợ tuổi Ngọ

“Thiên đại vô số, bối minh điệu ám”

Nghĩa là: Trời đất không mưa sau lưng sáng trước mặt tối, trai goá gái goá lấy nhau phát đạt cực mau. Nếu là đôi lứa thiếu niên cũng gọi là tốt nhưng về sau có chuyện buồn khổ trong phòng khuê, đầu có danh vọng cũng mang hoạn nạn.

Trai Ất lấy vợ tuổi Mùi

“Ngư quá vô môn – long phi đắc chí”

Nghĩa là: Cá vượt vũ môn, rồng mây gặp hội, vợ chồng hoà hợp, phú quý song toàn, rể quý dâu hiền thật tốt.

Trai Ất lấy vợ tuổi Thân

“Long Văn đắc tộ - khủng hộ kiếp hình”

Nghĩa là: Rồng tuy gặp vận nhưng e bị cước bóc hình sát, vợ chồng tuy phát đạt nhưng mọi công việc đều không bền

Trai Ất lấy vợ tuổi Dậu

“Điểm nhập võng chung bạch mã chiết tức”

Nghĩa là: Chim vào trong lưới, ngựa trắng què chân. Nếu thi đỗ cao tức phải chết non trước hiển vinh thì sau bằng khổ. Bằng lúc trẻ gian nan thì sau về ngoài thư thư thả hơn.

Trai Ất lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

“Nguyệt trầm thương hải – long khổn hồng vân”

Nghĩa là:  Trăng chim biển thẳm, rồng bị vây trong đám mây hồng. Ta phận thủ thường cực khổ lúc trẻ thì được yên vui lúc già. Nếu thi đỗ tất chết non cái công danh cũng trắc trở.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®