tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................

Cập nhật : 05/07/2014
“Nông trang điền canh đại lộc tam cốc” Nghĩa là : Ruộng vườn cày cấy có lời về lúa thóc tằm dâu. Vợ chồng trước cực giàu sang hợp chăn nuôi trồng trọt cần cù mà giàu, con cái khá giả.

Chữ Kỷ

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý

“Nông trang điền canh đại lộc tam cốc”

Nghĩa là : Ruộng vườn cày cấy có lời về lúa thóc tằm dâu. Vợ chồng trước cực giàu sang hợp chăn nuôi trồng trọt cần cù mà giàu, con cái khá giả.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Sửu

“Khô mộc sanh hoa tàn sao nhi khứ”

Nghĩa là: Cây khô trổ bông. Nên rời bỏ quê hương lập nghiệp xứ khác hoặc về quê vợ khi có sanh nhưng khó nuôi con.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Dần và Mão

“Thê tử hào hiệp hoa lẻ đường hoàng”

Nghĩa là : Vợ đẹp con ngoan, nhà cửa vui đẹp. Có vợ rồi lại có tiếp vợ kế. Sanh toàn con trai không có con gái. Nên rời quê hương làm ăn phát đạt, con đổ cao khoa

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Thìn và Tỵ

“Khứ cực sanh tâm quần âm sáo tận”

Nghĩa là : Thay cũ đổi mới khí âm rồi vợ chồng gặp nhiều trắc trở, đều thương yêu mấy cũng chịu xa lìa, trước tan sau hiệp nhưng cũng hiếm con vì chỗ chôn mồ mả của tổ tiên âm đức đã hết, phải tìm con nuôi, cầu may cũng khá.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Ngọ

“Tẩu mã trường thành nguyệt đương thiên”

Nghĩa là: Nhựt nghĩa là giục ngựa tràng thành mặt nhợt mắc nguyệt sáng chói. Đời trước không thành bỏ sang xứ khác, tái lập gia đình sanh con đỗ đạt, danh lợi đều có rực rỡ hơn người.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Mùi và Thân

“Tán thuyền hạ thuỷ - niên đại vinh xương”

Nghĩa là: Thuyền mới vừa cho xuống nước, đời đời được hưởng sang giàu. Vợ chồng xứng đôi vừa sắc vai lứa - gái tân. Sinh con cái thông mnh thì đỗ đạt phước thọ lâu dài.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Dậu

“Thuỷ hoả tương xứng phu thê ly biệt”

Nghĩa là: Nước lửa xung khắc, vợ chồng chia lìa. Tuy ăn ở con cái với nhau song có người goá buạ. Nếu vợ không bỏ đi thì chồng cũng mạng yểu.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tuất

“Nhịt lạc hoàng hôn đôi tài tư bạ”

Nghĩa là: Trời chiều bóng ngả tiền hết thân hư! Nếu sanh hợp mùa, cưới gả đúng ngàt giờ tốt thì chồng suy yếu nhưng vẫn còn sống thọ về sau nhờ con cũng đặng yên vui.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Hợi

“Thần tiên giáng hạ, nhựt lạc tây thiện”

Nghĩa là: Thần tiên xuống trần chiều nắng tắt. Vợ chồng hoà hợp, cư xử mỗi ngày mỗi mới. Trời hết ngày tới đêm, đêm sáng lại ngày. Con cái thông tuệ, trai đỗ cao, gái con duyên làm rạng rỡ tổ tông nhờ dâu hiền rể thảo.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®