tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............

Cập nhật : 05/07/2014
Trời không thuận miệng, người không vừa. Lấy nhau không hợp, đường sinh bất trắc. Nếu có con học hành cũng khá nhưng về sau cũng bệnh tật rủi ro

CHỮ NHÂM

Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi

"Âm dương bất giao, nhơn khẩu bất miến"

            Nghĩa là: Trời không thuận miệng, người không vừa. Lấy nhau không hợp, đường sinh bất trắc. Nếu có con học hành cũng khá nhưng về sau cũng bệnh tật rủi ro, không được hưởng lâu dài.

Trai Nhâm lấy vợ tuổi Thân

"Vân lộ thất - Cầu sự thành"

            Nghĩa là: Đường mây lạc hướng, mọi việc đều khó. Lấy nhau tuy con cái đông làm ăn khá nhưng không bền, giàu thì đâu, làm quan bị giáng chức. Nếu lấy nhau ở xứ xa hay trai đã có một đời vợ thì tốt.

Trai Nhâm lấy vợ tuổi Dậu

"Hanh lộ ngộ phong, cầu tài bất lợi"

            Nghĩa là: Đường đi gặp gió ngược, cầu tài không có, nguy hại vô cùng lấy nhau đã khổ, làm ăn vất vả, sanh con không nuôi được.

Trai Nhâm lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

"Chiết quế thiềm cung - Huỳnh long xuất hiện"

            Nghĩa là: Trai gái đẹp duyên, môn đăng hậu đối, ấm đức vương tương sinh trai gái hiền, đỗ đạt cao khoa, vinh hiển lâu dài.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®