tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp

Cập nhật : 05/07/2014
Nếu được tương sanh thì nên bằng nghịch khác thì suy bại tám cung của chúng ta, tượng theo bát quái gọi là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài

 

Sau đây là chọn cung để phối hợp.

 

 Nếu được tương sanh thì nên bằng nghịch khác thì suy bại tám cung của chúng ta, tượng theo bát quái gọi là:

Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài

(Trời - Nước - Núi - Sấm - Lửa - Đất - Đầm)

Sau đây là bằng lập thành có lời bình giảng rõ ràng, xin nhắc lại muốn biết người có độ tuổi gì, thuộc cung gì trong 8 cung, xin xem bảng lập thành sau đây:

 

1- Tuổi

2- Cung

3- Tuổi

4- Cung

5- Mệnh

Giáp Tý

Chấn

Ất Sửu

Tốn

Kim

Bính Dần

Khảm

Đinh Mão

Cản

Hoả

Mậu Thìn

Đoài

Kỷ Tỵ

Cấn

Mộc

Canh Ngọ

Ly

Thân Mùi

Khảm

Thổ

Nhâm Thân

Khôn

Quý Dậu

Chấn

Kim

Giáp Tuất

Càn

Ất Hợi

Đoài

Hoả

Bính Tý

Cấn

Đinh Sửu

Ly

Thuỷ

Mậu Dần

Khảm

Kỷ Mão

Khôn

Thổ

Canh Thìn

Chấn

Tân Tỵ

Tốn

Kim

Nhâm Ngọ

Ly

Quý Mùi

Càn

Mộc

Giáp Thân

Khốn

Ất Dậu

Chấn

Thuỷ

Đinh Tuất

Tốn

Đinh Hợi

Chấn

Thổ

Mậu Tý

Càn

Kỷ Sửu

Đoài

Hoả

Canh Dần

Cấn

Tân Mão

Ly

Mộc

Nhâm Thân

Khảm

Quý Tỵ

Khôn

Thuỷ

Giáp Ngọ

Ly

Ất Mùi

Khảm

Kim

Bính Thân

Khôn

Đinh Dậu

Chấn

Hoả

Mậu Tuất

Tốn

Kỷ Hợi

Cấn

Mộc

CanhTý

Càn

Tân Sửu

Đoài

Thổ

Nhâm Dần

Cấn

Quý Mão

Ly

Kim

Giáp Thìn

Tốn

Ất Tỵ

Đoài

Hoả

Bính Ngọ

Càn

Đinh Mùi

Đoài

Thuỷ

Mậu Thân

Cấn

Kỷ Dậu

Ly

Thổ

Canh Tuất

Khảm

Tân Hợi

Khôn

Kim

Nhâm Tý

Chấn

Quý Sửu

Tốn

Mộc

Giáp Dần

Cấn

Ất Mão

Ly

Thuỷ

Bình Thìn

Khảm

Đinh Tỵ

Khôn

Thổ

Mậu Ngọ

Chấn

Kỷ Mùi

Tốn

Hoả

Canh Thân

Khôn

Tân Dậu

Càn

Mộc

Nhâm Tuất

Tốn

Quý Hợi

Cấn

Thuỷ

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®