tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Càn lấy gái cung...........

Cập nhật : 05/07/2014
Lương Càn phục vụ tốt vừa thôi Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi Con cháu trung bình không bạo phát Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi

1. Cung Càn

                            Trai cung Càn lấy gái cung Càn

                             Lương Càn phục vụ tốt vừa thôi

Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi

Con cháu trung bình không bạo phát

Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Khảm

Lưỡng thuỷ triều nguyên phước đức sinh

Chăn nuôi lục sức nghiệp không thành

Dâu hiền rể thảo nên khoa cử

Thôn ấp ngợi khen lộc sẵn thành

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Cấn

Cung vị trường sanh được rộng hoà

Giàu sang nhờ cậy ở tay bà

Chứa nhiều phúc đức cho con cháu

Sung sướng cùng nhau đến tuổi già

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Chấn

Khẩu thiệt giao tranh có đấu tranh

Vợ chồng ngữ quý hoạ trường sanh

Cửa hàng ruộng đất rồi tiêu sạch

Từ biệt sanh ly khó tạo thành

 

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Tốn

Càn - Tốn hai cung khắc rõ ràng

Cưỡng cầu kết hợp thể sao an

Nếu không hoạ hoan miên đến

Cũng sẽ chia ly người mỗi nơi

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Ly

Càn - Ly tuyệt mạng ở sao Yên

Sanh nở nguy nan lắm luỵ phiền

Tử biệt - sanh ly như đợi sẵn

Khi nghèo đắc thọ, phú quý thiên

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Khôn

Thiên địa Càn, không hợp một nhà

Vận hành san khí phát lạm da

Nhiều tài, nhiều lộc nhiều con cái

Phát đạt giàu sang thẳng đến già

 

* Trai cung Càn lấy gái cung Đoài

Vàng thoi vàng khối lại sanh vàng

Phước lộc điên niên tuổi thọ khang

Con cháu nên danh hưng tố nghiệp

Càn - Đoài phối hợp chắc giàu sang

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®