tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Khảm lấy gái cung..................

Cập nhật : 05/07/2014
Lưỡng Khảm trụng cung cũng tạm nhàn Cưới nhau sớm phải chia trung tang Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ Con cháu rồi sau cũng có đàn

                                   2- Cung Khảm

                    * Trai cung Khảm lấy gái cung Khảm

                    Lưỡng Khảm trụng cung cũng tạm nhàn

                    Cưới nhau sớm phải chia trung tang

Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ

Con cháu rồi sau cũng có đàn

* Trai cung Khảm lấy gái cung Cấn

Cấn, Khảm hình tượng số định rồi

Lấy nhau chỉ để luỵ nhau thôi

Cửa nhà xơ xác thân cơ cực

Ngũ quý đeo theo cứ báo đời

* Trai cung Khảm lấy gái cung Chấn

Nước gặp gió to dậy sóng lên

Thiên Y chấn - Khảm số làm nên

Cháu con đông đúc tài miên thạch

Hoả quế y quan rực trước thềm

* Trai cung Khảm lấy gái cung Tốn

Khảm - Tốn nên chuyên phước lớn thay

Thiên Y quan lộc hưởng  lâu dài

Cửa hàng khang lệ chăn nuôi vượng

Con cái thông minh đủ chí tài

* Trai cung Khảm lấy gái cung Ly

Khảm - Ly thuỷ hoả chớ nên gần

Phước đức dẫu nhiều cũng cách phân

Nếu số xa quê mà gặp gỡ

Cũng cho làm tạm sống thanh bần

* Trai cung Khảm lấy gái cung Khôn

Khảm - Khôn tuyệt mạng biết làm sao

Dẫu bị oan gia từ thuở nào

Kết hợp cùng thành sanh từ biệt

Cháu con nối bước xuống âm tào

* Trai cung Khảm lấy gái cung Đoài

Thuỷ - Kim phối ngẫu được tương sinh

Trường thọ điều liên số đã thành

Con cháu hiền hiếu lên danh phận

Vườn ruộng chăn nuôi bại hoá thành

* Trai cung Khảm lấy gái cung Càn

Đăng hoa khảm càn số nghịch sanh

Lương duyên phú quý sớm lên danh

Có điều trai phải nhường cung vợ

Nể mặt nhau cho mọi sự lành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®