tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Cấn lấy vợ cung ....................

Cập nhật : 05/07/2014
Duyên hoà lưỡng cẩn thật gian nan Một khúc tương tư mấy nhịp đàn Nghèo khổ gần nhau giàu cách trở Xa quê hoà hiệp số thanh nhàn

3- Cung Cấn

 

* Trai cung Cấn lấy vợ cung Cấn

Duyên hoà lưỡng cẩn thật gian nan

Một khúc tương tư mấy nhịp đàn

Nghèo khổ gần nhau giàu cách trở

Xa quê hoà hiệp số thanh nhàn

* Trai cung Cấn lấy gái cung Chấn

Lục sát tương hình kết lứa đôi

Công danh sự nghiệp nước mây trôi

Mẹ cha con cái đều suy bại

Khốn khổ bi ai suốt cuộc đời

* Trai cung Cấn lấy gái cung Tốn

Hai cung tuyệt - mạng trở nên gần

Cưỡng ép rồi sau hoạ hại thân

Bịnh hoạn liên miên tiền của sạch

Chồng bên núi Sở vợ bên Tần

* Trai cung Cấn lấy gái cung Ly

Cấn - Ly phước đức vốn tương sinh

Nhà cửa khang trang vườn đất rộng

Cháu, con hiền hiếu lập nên danh

* Trai cung Cấn lấy gái cung Khôn

Cây khô gặp lửa gọi trường sinh

Sớm gặp bại suy muôn mới thành

Sanh khi tuy nhiều nhưng phải chậm

Cháu con rồi cũng có uy danh

* Trai cung Cấn lấy gái cung Đoài

Cấn - Đoài số ấy được diên liên

Chồng mộc vợ kim khắc cứng phiền

Giàu có ai là con hiếm muộn

Gặp nhau xa xứ mới là yên

* Trai cung Cấn lấy gái cung Càn

Thuỷ lăng dương mộc vợ nuôi chồng

Bởi mạng cung cao bà hiếp ông

Con cháu đầy nhà nhờ phước đức

Rể hiền dâu thảo rạng gia phong

* Trai cung Cấn lấy gái cung Khảm

Cấn - Khảm giao hoà sự khó hoà

Biến hình ngũ quỷ hoạ không sa

Tuy sanh mà khắc vi phương vị

Con cháu suy vi hại thất gia

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®