tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Chấn lấy gái cung ....................

Cập nhật : 05/07/2014
Rừng cao gió lạnh vụt ào ào Hoá trái tơi bời cành lá hao Lập nghiệp gian nan mới đạt chí Phước lành cũng được hưởng về sau

4- Cung Chấn

 

* Trai cung Chấn lấy gái cung Chấn

Rừng cao gió lạnh vụt ào ào

Hoá trái tơi bời cành lá hao

Lập nghiệp gian nan mới đạt chí

Phước lành cũng được hưởng về sau

* Trai cung Chấn lấy gái cung Tốn

Mộc hoạ tương sanh nhưng nghịch thường

Cung chồng kém vợ phải chịu nhường

Dù có cách trở rồi sau hợp

Con cháu diên liên phước thọ trường.

* Trai cung Chấn lấy gái cung Ly

Chấn - Ly sanh khí được giao hoà

Phát đạt giàu sanh rạng thất gia

Con cháu lâu bền danh vọng lớn

Tương lai thêm nức tiếng tâm nhà

* Trai cung Chấn lấy gái cung Khôn

Chấn - Khôn hoạ hại kho lương duyên

Mộc thổ tương hiểm lắm luỵ phiền

Nhà cửa, ruộng vườn cũng có hết

Con cháu đau ốm khổ liên miên

* Trai cung Chấn lấy gái cung Đoài

Chấn - Đoài tuyệt mạng khó gần nhau

Mộc khắc, kim thương khó nói sao

Nếu đã lỡ mà đeo khổ luỵ

Cháu con hoạn nạn lại xa nhau

* Trai cung Chấn lấy gái cung Càn

Chấn - Càn lục sát hoạ đeo đa

Chồng vợ bất hoà lắm đắng cay

Nếu được giàu sang thì cách trở

Gần nhau lệ đổ xuống canh dài

* Trai cung Chấn lấy gái cung Khảm

Càn - Khảm thiên y ấy lộc trời

Cậy nhừ nước tưới là hoa tươi

Cháu con thông tuệ đều khoa bảng

Lộc hưởng vinh sang phước để

* Trai cung Chấn lấy gái cung Cấn

Chấn - Chấn kết duyên ngũ - quỷ sanh

Cửa nhà sự nghiệp lập sao thành

Cháu con bệnh tật tài hao tán

Chồng vợ khơi sầu lệ trắng canh
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®