tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Tốn lấy gái cung .................

Cập nhật : 05/07/2014
Hai Tốn yêu nhau hoá hại nhau Gần nhau thì số chịu thương nhau Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh Gần khó, xa ra mới được giàu

5- Cung Tốn

 

* Trai cung Tốn lấy gái cung Tốn

Hai Tốn yêu nhau hoá hại nhau

Gần nhau thì số chịu thương nhau

Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh

Gần khó, xa ra mới được giàu

* Trai cung Tốn lấy gái cung Càn

Tốn - Càn Thuỷ Hoả khó yên thân

Hoa hại trường sanh biết mấy lần

Nhà cửa lạnh lùng tiền của hết

Cháu con thôi cũng chịu cơ bần

* Trai cung Tốn lấy gái cung Cấn

Sổ ghi tuyệt mạng khó nên duyên

Đeo đẳng càng sanh nói luỵ phiền

Buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn

Cháu con vất vả khó cầu yên

* Trai cung Tốn lấy gái cung Chấn

Phước đức cũng nhờ ở tổ tông

Tốn khôn phối hợp đẹp mấy rồng

Cửa nhà thanh vượng cháu con quý

Đại phú do thiên tiểu phú cần

* Trai cung Tốn lấy gái cung Ly

Tốn - Ly phối ngẫu vốn tương hoà

Cưới hỏi 3 năm rạng cửa nhà

Con cháu học hành đều đỗ đạt

Ranh danh nhờ lên nghiên

* Trai cung Tốn lấy gái cung Khôn

Ngũ - quỷ hình tương ám ảnh hoài

Rốt rồi nam bắc phải chia hai

Nếu con vương vấn dây con cái

Cũng phải bôn ba đến xứ ngoài

* Trai cung Tốn lấy gái cung Đoài

Số sao cay đắng cai thân mình

Lục - Sát tương xung phạm khắc hình

Nhà cửa ruộng vườn tiền của sạch

Cháu con cơ khổ lắm đinh hàn

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®