tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Ly lấy gái cung ..................

Cập nhật : 05/07/2014
Lương Ly chưa hiệp thấy mới suy Hai hoá gặp nhau tắt có khi Nghèo khó gặp nhau giàu tử biệt Vợ chồng đôi ngả con phân ly

 

6- Cung Ly

 

* Trai cung Ly lấy gái cung Ly

Lương Ly chưa hiệp thấy mới suy

Hai hoá gặp nhau tắt có khi

Nghèo khó gặp nhau giàu tử biệt

Vợ chồng đôi ngả con phân ly

* Trai cung Ly lấy gái cung Càn

Ly - Càn thuỷ hoả chớ nên gần

Phận mỏng thà cam chịu rẽ phân

Nếu được cùng nhau đầu tóc bạc

Cháu con nghèo khó mang cơ bần

* Trai cung Ly lấy gái cung Khảm

Chúng thuỷ triều nguyên phước đức sanh

Đường hoàng hạo lẽ đẹp gia đình

Cháu con hiến đạt nên cung phận

Giàu lớn số trời - giàu nhỏ mình

* Trai cung Ly lấy gái cung Cấn

Hai người khắc chớ nên duyên

Hoa hoại buồn thương lắm luỵ phiền

Bệnh hoạn triền miên tiền của sạch

Cháu con nghèo khó lại không hiền

* Trai cung Ly lấy gái cung Chấn

Sinh - khí một vầng ánh sáng tươi

Đẹp duyên cầm sát số do trời

Cửa cao nhà rộng con hiền hiến

Lộc thọ vinh sang phúc hưởng đời

* Trai cung Ly lấy gái cung Tốn

Trai Ly gái Tốn số trời đành

Sớm muộn rồi đây cũng rạng danh

Con cháu nhớ in cha mẹ đẻ

Vinh sang phước lộc thuở ngày sinh

* Trai cung Ly lấy gái cung Khôn

Một giải ngân hà đã trải qua

Vi phương lục - sát khó giao hoà

Chăn nuôi vườn ruộng không nên nghiệp

Gặp gỡ xa quê tạm gọi là

* Trai cung Ly lấy gái cung Đoài

Hai ngôi Ngũ - Quỷ khắc xung hình

Gặp gỡ sau sao cũng phát sinh

Tang tóc mẹ cha sầu tủ tức

Mỗi người mỗi ngả hận ly tinh

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®