tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Khôn lấy gái cung ...................

Cập nhật : 05/07/2014
Tai nạn liên miên khổ dập dồn Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn Công danh sự nghiệp mòn con mắt Kẻ ở người đi cách nước non

7- Cung Khôn

 

* Trai cung Khôn lấy gái cung Khôn

Tai nạn liên miên khổ dập dồn

Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn

Công danh sự nghiệp mòn con mắt

Kẻ ở người đi cách nước non

* Trai cung Khôn lấy gái cung Càn

Diên niên phước ấy lộc miên đường

Con cháu lâu dài hưởng thọ xương

Lập nghiệp chuyên cần lại tích thiện

Trai hiền rể hiếu rạng gia đình

* Trai cung Khôn lấy gái cung Khảm

Khảm Càn số khắc khó nên duyên

Nếu giàu thì yến - khó nghèo yên

Cháu con vất cả thân đa bệnh

Gia đạo suy vi lắm luỵ phiền

* Trai cung Khôn lấy gái cung Cấn

Phải chịu gian nan buổi đầu

Ba năm nghỉ cũng chẳng bao lâu

Sau này phước lộc trời cho đó

Nhà cửa vinh sang lọ phải cầu

* Trai cung Khôn lấy gái cung Chấn

Hoạ hại trùng phùng kéo tới đây

Chấn Khôn khó hiệp nợ duyên này

Sống lâu thêm khổ, giàu ly biệt

Con cháu vô can bị vạ lây

*Trai cung Khôn lấy gái cung Tốn

Hồi ở xa nhau thương nhớ nhau

Gần nhau không cãi cũng sanh đau

Trong ngày Ngũ - Quỷ 5 phương dậy

Kết cuộc nhà xiêu gió thổi nhào

* Trai cung Khôn lấy gái cung Ly

Lục sát hình sung khó kết thành

Ngân hàng trắng xoá nước mênh mông

Tha phương gặp gỡ còn nhà hạ

Một sứ giao hoà hoạn hoạ sanh

* Trai cung Khôn lấy gái cung Đoài

Thiên - Y Kim - Thổ lộc trời ban

Phước lộc miêu trường con cái sang

Vườn rộng cửa nhà đày Mỹ - Lệ

Trăm năm vui hưởng chữ Bình - An

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®