tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 1

Cập nhật : 05/07/2014
Quyển tận phù vân kiến thái dương Cửu châu tứ hải cộng thanh quang Tri quân cầu vấn công danh lợi Tranh tụng hôn nhân sự sự xương

Quẻ 1

 

Quyển tận phù vân kiến thái dương

Cửu châu tứ hải cộng thanh quang

Tri quân cầu vấn công danh lợi

Tranh tụng hôn nhân sự sự xương

 

Dịch Thơ

 

Cuốn hết mây đen thấy mặt trời

Chín châu bốn biển sáng nơi nơi

Hiểu người xin quẻ cầu danh lợi

Kiện tụng hôn nhân việc gặp thời

 

Giải

 

Công danh tới, tài lợi thành, kiện thì thắng, hôn nhân nhanh, gia trạch yên ổn.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®