tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 8

Cập nhật : 05/07/2014
Tân phụ mạc chi công dưỡng tạo Lão cô bất hiếu chỉ thanh lườm Hiền lang liện khuyến tâm nhẫn nại Hậu nhật quyền hành ngã thiện tâm

 

Quẻ 8

 

Tân phụ mạc chi công dưỡng tạo

Lão cô bất hiếu chỉ thanh lườm

Hiền lang liện khuyến tâm nhẫn nại

Hậu nhật quyền hành ngã thiện tâm

 

Dịch thơ

 

Dâu mới chưa hay nết mẹ chòng

Mẹ chồng chẳng dạy, chỉ lườm trông

Nhờ được chồng hiền khuyên nhẫn nại

Sau này quyền thế được thong dong

 

Giải

 

Trước rất khó khắn, bị chê trách, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc sẽ ổn.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®