tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 3

Cập nhật : 05/07/2014
Du sơn thái dược nhất tiên ông Thụ ngã hoàn đan phấn ngoại hồng Bách bệnh thử thân giai khả rũ Bệnh như bất rũ tố gian hùng

 

Quẻ 3

 

Du sơn thái dược nhất tiên ông

Thụ ngã hoàn đan phấn ngoại hồng

Bách bệnh thử thân giai khả rũ

Bệnh như bất rũ tố gian hùng

 

Dịch thơ

 

Lên non hái thuốc lại gặp Tiên

Cho ta thuốc Thánh được mấy viên

Uống vào trăm bệnh đều tiêu tán,

Không khỏi là do kẻ đảo điên

 

Giải

 

Người giúp ta, cần phòng xa, giữ mình tốt, tránh gian tà kẻo bị lừa, nên làm phúc.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®