tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 2

Cập nhật : 05/07/2014
Thời lai bất dị mộc phùng xuân Tài lợi thanh danh tự thử tân Thuỷ lục tầng tầng thần bảo hộ Do quân tâm niệm hợp Châu Trần

 

Quẻ 2

 

Thời lai bất dị mộc phùng xuân

Tài lợi thanh danh tự thử tân

Thuỷ lục tầng tầng thần bảo hộ

Do quân tâm niệm hợp Châu Trần

 

Dịch thơ

 

Gặp thời như cây gặp mùa xuân

Tài lộc tiếng hay phát triển dần

Đi ngược về xuôi thần bảo hộ

Như lòng ước nguyện hợp Châu Trần

 

Giải

 

Thời phùng chí, thanh danh mỹ, thông hanh tốt, vạn sự hỷ, gia trạch bình yên.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®