tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 10

Cập nhật : 05/07/2014
Bạch vân cao hữu nhân gia tại Tất thị tiên cư bộ vãng lâm Bất quải trần gian thân bất toại An năng dực thượng kỷ thiên tầm

 

Quẻ 10

 

Bạch vân cao hữu nhân gia tại

Tất thị tiên cư bộ vãng lâm

Bất quải trần gian thân bất toại

An năng dực thượng kỷ thiên tầm

 

Dịch thơ

 

Ở chốn mấy cao có một nhà,

Chắc rằng tiên sẽ xuống cùng ta

Chẳng ngại phàm trần không yên ổn

Chắp cánh bay tìm vạn năm xa

 

Giải

 

Kiến nhân hữu, mạc tự cầu, khả thủ phận, mạc qua đầu, không nên vội theo ngay.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®