tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 5

Cập nhật : 05/07/2014
Kim niên huynh đệ bất như tiền, Quân thả thâm tư nhiên bất nhiên Lập chí vi nhân hoàn hữu nhật Cao môn châu lí khách tam thiên

 

Quẻ 5

 

Kim niên huynh đệ bất như tiền,

Quân thả thâm tư nhiên bất nhiên

Lập chí vi nhân hoàn hữu nhật

Cao môn châu lí khách tam thiên

 

Dịch thơ

 

Anh em ngày nay khác trước đây,

Chẳng như mình tưởng đã bao ngày

Có chí làm nên rồi có lúc

Cửa cao nhà rộng khách nhiều thay

 

Giải

 

Không nhờ được người thân, tự lực thì hơn, về hậu thì tốt, có danh giá về sau.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®